Les reflexions dels futurs docents durant les pràctiques simulades (2018)

Recerca de Mariana Ornique (Unviersidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina) sobre el cas de la formació pedagògica d’advocats en relació a les reflexions dels futurs docents durant les pràctiques simulades.

Enfocaments de les simulacions en la formació de professionals (2016)

Investigació de María J. Sabelli (Universidad de Palermo, Buenors Aires, Argentina) sobre el cas de la formació de els agents de la Policía Federal Argentina (PFA) en el període 2011 – 2015.

Pràctica reflexiva en estudiants de pedagogia (2018)

Rigorosa investigació quantitativa realitzada a la Pontificia Universidad Católica de Chile que estudia la freqüència amb la qual els estudiants de Pedagogia realitzen pràctiques reflexives. Els resultats mostren que el factor més important per explicar la pràctica reflexiva es relaciona amb el supervisor.

La pràctica reflexiva en els docents en servei. Possibilitats i limitacions

R. Anijovich i G. Capelletti analitzen els processos de reflexió i de pràctica reflexiva sistemàtica que duen a terme docents que ha utilitzat diferents dispositius.

Proposta formativa de professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera a Xile (2018)

M.Rubio, R. Rubio i N.Singer sistematitzen en aquest article la reflexió d’un equip docent de la Universitat de Santiago de Xile en el procés de configurar una proposta formativa per a futurs ensenyants d’ELA.

Mètode R5 de Pràctica Reflexiva per acompanyar als mestres en la transformació de la pràctica docent

Nova recerca realitzada a la Universidad de la Costa (Barranquilla, Colòmbia) que mostra l’efectivitat del Mètode R5 de Pràctica Reflexiva (Domingo, 2014) en el marc de l’acompnyament pedagògic.

Desencadenants de la reflexió docent en futurs professors (2018)

Estudi sobre les condicions que desencadenen la reflexió docent en els futurs professors, durant les pràctiques de Pedagogia.

El pensament reflexiu de l’estudiant d’Infermeria en el seu prácticum clínic (2017)

investigació qualtativa publicada al 2017 de Luz Nelly Rivera Álvarez i José Luís Medina Moya que descriu com emergeixen els processos de pensament reflexiu en els estudiants davant en el seu pràcticum clínic

Rol i funció del “Diari del Professor en Formació” en les Pràctiques Inicials

Investigació de M. Jarpa, V. Haas i D. Callao publicada al 2017 sobre diaris reflexius de Formació Inicial Docent d’estudiants de la Pontíficia Universitat Catòlica de Valparaiso en el seu primer any de formació.

Pràctica i reflexió de professors de matemàtiques xilens a partir de l’anàlisi de classe

Estudi qualitatiu, publicat a desembre 2017 i en el marc d’una recerca doctoral,  dels investigadors E. Ramos, P. Flors i J. da Ponte sobre la reflexió docent. El treball examina…

Estudi sobre el models mentals del professorat de Psicologia (2011)

Estudi descriptiu-indagador  del 2011 d’un grup d’investigadors de la facultad de Psicologia de la Universitat de Buenos  Aires (Argentina). Es presenta una anàlisi qualitativa i quantitativa de resultats  d’una mostra formada per 33 professors de Psicologia i titulats de Psicologia de la Universitat de Buenos Aires.

Implementació de Pràctica Reflexiva Docent en el Marc del Pla de Superació Professional 2016 del Departament d’Educació Municipal de Yumbel, a Xile

Treball de recerca (2017) de Carolina Gatica Morales (2017) a la facultat d’Educació de la Universidad Del Desarrollo a Concepción (Xile).

En el marc del procés d’Avaluació Docent, aquest projecte va buscar desenvolupar un enfocament innovador per al Pla de Superació Professional (PSP), en una mostra de 15 docents amb un nivell d’Acompliment Bàsic en la seva última avaluació, de la comuna de Yumbel, Xile . La fase diagnòstica va mostrar que els docents no tenien estratègies de pràctica reflexiva, el que es va veure evidenciat principalment per la constant al·lusió a factors aliens que els docents van manifestar a justificar els seus resultats. Una posterior enquesta realitzada als docents va permetre dur a terme la selecció de continguts per al reformulat PSP 2016, amb la intenció que, d’una banda, es coneguessin directament les necessitats dels docents beneficiaris i, de l’altra, permetés augmentar la motivació de els mateixos.

Pràctica professional orientada a la reflexió docent (2017)

Rivas, H., Vásquez, C. y Pincheira, N. (2017). Análisis de un proceso de práctica profesional orientado a la reflexión docente. Pontificia Universidad Católica de Chile.
La reflexió sobre la pràctica és reconeguda com una competència important en els processos de formació inicial i contínua del professorat. En el cas de la formació inicial, la pràctica professional constitueix una instància privilegiada per afavorir processos reflexius, donada l’oportunitat que tenen els futurs professors d’assumir per complet el rol de professor en espais naturals d’ensenyament. No obstant això, es requereix comptar amb eines que orientin una reflexió fundada. En aquest estudi apliquem la noció de fet didàctic significatiu en conjunt amb una guia de reflexió, tots dos basats en la noció d’idoneïtat didàctica, amb la finalitat d’orientar l’anàlisi i la reflexió durant un procés de pràctica professional enfocat en l’ensenyament de la matemàtica.

Construcció de la identitat docent a partir de les experiències prèvies i creences (2016)

Alsina, A., Batllori, R., Falgás, M., Güell, R., Vidal, I. ¿Cómo hacer emerger las experiencias previas y creencias de los futuros maestros? Prácticas docentes desde el modelo realista. Vol. 14(2), julio-diciembre 2016, 11-36. Universidad de Girona (España) Revista de docencia Universitaria.

En l’article es presenten diverses pràctiques docents per fer emergir les experiències prèvies i creences dels futurs mestres sobre els coneixements didàctics i disciplinaris necessaris per a l’ofici d’ensenyar. Aquestes pràctiques s’han dut a terme en assignatures de Didàctica de les Socials, Didàctica de les Matemàtiques, Didàctica de l’Expressió Corporal i el Prácticum dels Graus de Mestre d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.

Model de Pràctica reflexiva amb mediació (2016)

Tesi doctoral no publicada d’Ingrid E. Cerecero Medina, membre de la Plataforma Internaconal Pràctica Reflexiva, de la Universitat Autònoma de Estat de Mèxic.
La investigació proposa un model de pràctica reflexiva mediada que s’estructura en tres fases, coneixement, significació i resignificació que es desenvolupen mitjançant uns cicles. Aquest model és una formalització inèdita de la investigadora que presenta tres característiques específiques: consideració del coneixement del docent en la seva tasca educativa abans d’investigar un problema, suport d’un mediador en el grup i desenvolupament d’unes categories d’anàlisi de cada cicle. En la investigació el model s’aplica a la pràctica educativa de docents de llengües.

Reflexió docent per millorar la pràctica avaluativa

Recerca publicada al 2016 sobre el procés de reflexió dut a terme per un grup de docents de per tal de millorar les seves pràctiques d’avaluació de l’aprenentatge dels seus estudiants. L’estudi de cas, un centre integrat d’educació d’adults a Xile, conclou que el procés reflexiu dels docents que practiquen una avaluació convencional centrada en el producte i no en el procés, estan disposats a participar en instàncies de reflexió pedagògica per millorar les seves pràctiques avaluatives.

Què caracteritza un docent “destacat”?

Mauricio Pérez Abril, membre de la nostra plataforma, és docent i investigador a Colòmbia i amb tres investigadores més va publicar al 2014 aquest valuós article a laRevista Colombiana de Educación, num. 67. II sem. 2014, Bogotà, Colòmbia. Si bé el context de la investigació és de docents de primera infància, les conclusions plantegen un nou repte en els processos de professionalització docent de totes les etapes i nivells.

El Practicum: un espai que canvia en els estudiants la percepció de les seves competències

Resultats i conclusions d’un estudi investigatiu del canvi en les percepció de l’alumnat de pràctiques externes del Grau d’Educació de la Universitat de Barcelona al curs 2013-2014.

Promovent la reflexió de l’estudiant sobre el procés d’aprenentatge. Una experiència de feedforward.

Recerca sobre el procés reflexiu dels estudiants en pràctiques – en les assignatures de Prácticum I i Prácticum II- del grau de Psicopedagogia de la UOC, dut a terme per les professores Cabrera, Mayordomo y Espasa i presentat en CINAIC 2015 (III Congrés Internacional sobre Aprenentatge, Innovació i Competitivitat) Madrid, Espanya).

Obrint les aules

Obrint les aules: la vinculació entre docència, recerca i cooperació comunitària és un article del 2013 publicat per la Revista Electrònica Interuniversitària de Formació del Professorat (REIFOP).

Pràctiques clïniques reflexives

Tesi doctoral (2013) de la professora Luz-Nelly Rivera realitzada a la facultat de pedagogia de la Universitat de Barcelona dirigida pel Dr. Medina Moya.

Reflexió Crítica

Mena Marcos, J.J., García Rodríguez. Mª L. (2013) El paper de la reflexió crítica en la construcció de coneixement pràctic docent. Tendencias Pedagógicas, nº 22, pp 197-210. Es presenta un…

L’aprenentatge reflexiu

L’objectiu de la investigació presentat en aquest treball és entendre el desenvolupament i avaluació dels estudiants en un pla innovador, basat en una metodologia que fomenta la reflexió.

Acompanyament integral organitzatiu

Acompanyament integral organitzatiu: Anàlisi i desenvolupament d’un model de suport extern per a organitzacions de l’àmbit educatiu-formatiu: Tesis Doctoral de Federico Malpica Basurto (membre del grup impulsor de practicareflexiva.pro).

El Practicum en l’adquisició de competències professionals

Significación del prácticum en la adquisición de competencias profesionales que permiten la transferencia de conocimiento a ámbitos propios de la acción docente, article escrit per José Tejada Fernández y Carmen Ruiz Bueno del Grup CIFO, Universitat Autònoma de Barcelona (España).

El perfil del formador de formadors

El present informe presenta els resultats de les investigacions realitzades per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, Cultura…

Metodologies d’ensenyament i aprenentatge reflexius a la Universitat

FULLANA, J.; PALLISERA, M.; COLOMER, J.; FERNÁNDEZ, R.; PÉREZ, M. (2013). Metodologies d’ensenyament i aprenentatge reflexius a la universitat. Una investigació centrada en la percepció dels estudiants de grau de…

Ensenyar a pensar a l’educació primària

M. Marcela Choppi ha realitzat un estudi La enseñanza de estrategias de pensamiento, en segundo ciclo de Educación Primaria (2013) que ha publicat la Universitat FASTA de Buenos Aires, Argentina….

Entre l’ensenyament i l’aprenentatge. Un espai de sabers per a compartir

ENTRE L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE. UN ESPAI DE SABERS PER A COMPARTIR. Investigació en Didàctica, Formació i Avaluació. Tesis Doctoral de Mª Dolores Bardallo Porras (2010) Universitat de Barcelona(UB),(Espanya). El propòsit…

El desenvolupament de la pràctica reflexiva sobre el quefer docent

El desenvolupament de la pràctica reflexiva sobre la tasca docent, recolzada en l’ús d’un portafoli digital, en el marc d’un programa de formació per a acadèmics de la Universitat Centroamericana…

El portafoli virtual com eina per a la pràctica reflexiva

El portafoli virtual com eina per a la pràctica reflexiva. Valoració de la seva utilització en el practicum de Magisteri de la Universitat de Navarra. Tesis doctoral de Karla Campaña…

Una experiència de reflexió i autoevaluació docent

El portfoli en un context universitari: una experiència de reflexió i autoevaluació docent Autores: M. Isabel Arbesú García i Elia Gutiérrez Martínez Publicat a: Revista de Formación e Innovación Educativa…

Grups de suport pedagògic (GAP)

Autor: Prof. Erasto A. Espino Barahona Professor de la Universidad Católica Santa María la Antigua /Panamá Col·laborador de practicareflexiva.com Investigació de la Facultat d’Educació, Universitat de la Sabana Bogotà (Colòmbia)…

Acompanyament al professorat novell

Mayoral Serrat, P. (2011). Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional. Tesi doctoral de Paula Mayoral Serrat (Universitat Ramon Llull; col·laboradora de practicareflexiva.com)…

Pràctiques de reflexió col·lectiva en contextos d’exercici professional

Erazo Jiménez, Mª Soledad (2009). Práctica reflexiva como estrategia de desarrollo profesional: presencia y estructura en reuniones docentes. Educación y Educadores 12 / 1, ps.47-74. Aquest treball presenta els resultats…

Coaching reflexiu a la formació inicial de mestres

Rodríguez Marcos, A. et al (2011). Coaching reflexivo entre iguales en el Practicum de la formación de maestros. Revista de Educación, 355, maig-agost 2011, ps. 355-379. La recerca que es…

Incidents crítics en professorat en actiu

Bilbao, G. y Monereo, C. (2011). Identificación de incidentes críticos en maestros en ejercicio: propuestas para la formación permanente. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(1). Interessant estudi d’investigació que aborda…

La capacitat d’investigació en la pròpia aula

Babicka, A; Dudek, P.; Makiewicz, M. & Perzycka, E. (2010). Competencia creativa del profesor. REIFOP, 13 (1) A través d’un estudi qualitatiu basat en entrevistes semiestructurades, aquest estudi pretén aprofundir…

Reflexió, autoconfrontació i construcció de la pròpia identitat (anglès)

Sutherland, L.; Howard, S. & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and teacher education, Volume 26,…

La Pràctica Reflexiva en la formació inicial de mestres / as

  Descarregar tesis Àngels Domingo Compartir …FacebookTwitterLinkedinemailPrint