Principis pedagógics

L’activitat intel·lectual, la recerca, la innovació formativa i les reflexions que es promouen en aquesta plataforma professional són de caràcter parainstitucional i no opten per un pensament únic.

Practicareflexiva.pro és un espai que, per decisió dels seus impulsors, adopta una actitud oberta, lliure i dinàmica en la transferència del coneixement entre professionals experts.  Llegir mes.

Elements de la Pràctica Reflexiva

La pràctica reflexiva és una metodologia de formació que té com a element principal de partida les experiències de cada persona (futur docent o docent en actiu) en el seu context així com la reflexió sobre la pròpia pràctica. Es tracta, així doncs, d’una línia formativa que parteix de la persona i no del saber teòric i que té en compte l’experiència personal i professional per a l’actualització i la millora de la tasca docent. La gran potencialitat que té aquesta modalitat de formació només es farà palesa si en el disseny i posada en marxa de les intervencions formatives es tenen en compte els cinc elements clau que presentem aquí, sigui quina sigui la forma que aquestes adoptin en cada context. Descarregar document complet (PDF)

Què és la Pràctica Reflexiva

Àngels Domingo Roget Doctora en Pedagogia, experta en Pràctica reflexiva, impulsora i directiva de practicareflexiva.com QUÈ ÉS LA PRÀCTICA REFLEXIVA? [1] La Pràctica reflexiva (PR) és una metodologia de formació…

Models de formació reflexiva per a la formació inicial del docent

Estudi de les característiques principals de la pràctica reflexiva i dels models de formació reflexiva per a la formació inicial del docent, en el seu període de pràctiques. L’estudi ha…

Professionalitat docent. Bases per a un model reflexiu de desenvolupament professional

En aquest breu document es proposen les bases en què s’hauria de recolzar l’elaboració de qualsevol model que pretengui el desenvolupament reflexiu del docent. Els fonaments que s’hi apunten procedeixen…

Potencialitat pedagògica dels docents reflexius segons K.Zeichner

¿Poden els mestres generar coneixement a partir de la seva pràctica docent o han de dependre del saber expert que produeix la recerca educativa de la universitat? Al text “El…

La pràctica reflexiva. Una perspectiva per a la formació docent a l’obra de D. Schön

Es presenta una suggerent aproximació a l’obra de Donald Schön des de la perspectiva del desenvolupament professional del docent. Es pren la pròpia pràctica com a objecte de reflexió i…

Nivells de reflexivitat sobre la pràctica docent

Nivells, Activadors i Pautes Dra. Àngels Domingo i Roget (2010) Estudi y síntesi de A. Domingo, experta en Pràctica Reflexiva, sobre els tres nivells de reflexivitat que , segons diversos…

El professional reflexiu (D.A. Schön)

Estudi i descripció de les tres fases del pensament pràctic, A.Domingo (2009) Descarregar document Compartir …FacebookTwitterLinkedinemailPrint