Membres de l’equip DOAR

Per Susanna Garcia Larios

Entrevista a la Dra. Marta Sabariego Puig, professora del Departament MIDE de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (msabariego@ub.edu ) que lidera l’equip DOAR, integrat per professorat investigador de diferents universitats, per conèixer de prop la rellevant tasca que duen a terme en l’actual context universitari.

Què és l’Equip DOAR?   
El DOAR és un equip de professorat docent investigador que l’any 2015 formalment ens vam constituir com un Grup de Treball de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona denominat “La docència orientada a l’aprenentatge i la reflexivitat”. No obstant això, des de l’any 2012 ja vam començar a investigar sobre el disseny i la validació d’experiències innovadores a l’etapa de l’Educació Superior per al desenvolupament competencial, a través de la recerca formativa com a estratègia docent. Més recentment, estem centrats en el foment del pensament reflexiu i el seu impacte en el procés d’aprenentatge dels nostres estudiants, a través de les metodologies narratives.

Què signifiquen les sigles DOAR?
Són les inicials que sintetitzen el nostre treball com a docents universitaris: Docència Orientada a l’Aprenentatge Reflexiu. A través de diversos projectes finançats, estem elaborant la fonamentació i el disseny de dispositius a través de l’escriptura reflexiva per posar la competència del pensament reflexiu al centre del procés de construcció del coneixement i el desenvolupament competencial dels nostres alumnes. És un propòsit clau del grup contribuir a la renovació i validació d’una activitat docent organitzada i estructurada a aquest efecte a la universitat.

Agraeixo molt sincerament l’oportunitat que m’heu donat per presentar el nostre equip de recerca i innovació docent, DOAR, en aquest espai d’experts en formació reflexiva. Amb molt de gust intentaré descriure’l millor al llarg d’aquesta entrevista.

Quin és l’objectiu principal que compartiu tot i que treballeu en diferents contextos universitaris?
Com deia abans, l’aspecte comú que compartim els diferents membres del grup és l’estudi de la competència reflexiva en el procés d’aprenentatge i el desenvolupament competencial i professional de l’alumnat universitari. Quelcom estretament relacionat amb la qualitat de la formació inicial i que resumiria dient: investigar i promoure un aprenentatge més reflexiu. I ho fem des d’una mirada àmplia, que valorem molt positivament perquè ens permet el contrast de les experiències innovadores en assignatures de graus diferents (fonamentalment vinculades a les Facultats de Ciències de l’Educació), d’etapes formatives diferents (també estem treballant en assignatures de Postgrau) i de cinc universitats d’àmbit estatal: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM), la Universitat de València-Estudi General (UVEG ) i Florida Universitària, i la Universitat de Burgos (UBU). Tant la trajectòria conjunta com la interdisciplinarietat del grup ens donen una oportunitat molt interessant per aprofundir en l’anàlisi de les modalitats d’ensenyament-aprenentatge que proposem.

Qui formeu part de l’equip?
Doncs, està format per 25 professors i professores investigadors/es de les cinc universitats que acabo d’esmentar. Sorgeix de la trajectòria conjunta en activitats i experiències docents que giren al voltant de tres àrees de coneixement principals— Didàctica i Organització Escolar; Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació; i Didàctiques específiques (Expressió Corporal i Llengua i Literatura)— i que conflueixen en una temàtica de coneixement comú sobre l’ensenyament universitari: l’estudi, el desenvolupament i l’avaluació per competències.

Més enllà d’aquest interès comú, per nosaltres investigar i desenvolupar les experiències docents en els respectius contextos és una manera de fer un treball en xarxa que afavoreix la formació continuada de tots els membres de l’equip. Els projectes que desenvolupem són una oportunitat de fer recerca però sobretot també de participar activament en un procés d’aprenentatge col·lectiu, i de pràctica reflexiva en l’acció i sobre l’acció que ens permet investigar i aprendre al mateix temps. Una evidència d’això és la reunió plenària que vam celebrar el passat 24 de novembre a Barcelona, en la qual vam participar tots i totes  i que vàrem immortalitzar amb la fotografia que acompanya aquesta entrevista.

El vostre treball col·lectiu em sembla d’un gran valor i interès però necessiteu suport per poder investigar i aportar resultats a la comunitat científica?
En efecte, necessitem suport i, de fet, l’hem tingut. Vull aprofitar aquesta ocasió per agrair-lo i reconèixer el valor que en el nostre cas, en concret, han suposat les convocatòries en millora i innovació docent des del Programa de Millora i Innovació Docent de la UB (PMID), i en recerca en docència universitària a través del Programa REDICE de l’ICE de la UB. Gràcies als projectes subvencionats que hem pogut desenvolupar, estem funcionant com un equip d’investigació interuniversitari i interdisciplinari per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a les aules amb aquest propòsit.

(more…)

Benvolguts membres i  col·laboradors,

Aquesta imatge que publiquem vol presentar-vos a la Susanna García Larios, periodista que s’incorpora al nostre equip a Barcelona com a Responsable de Comunicació i Relacions Institucionals de la PIPR (Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva).

La Susanna s’encarregarà de donar suport a l’Equip Impulsor i d’atendre la creixent comunitat internacional d’experts que avança gràcies a la vostra implicació en els respectius països i ciutats. La Susanna treballa amb l’ Àngels Domingo a la nostra oficina central a la ciutat de Barcelona que s’ha traslladat al carrer Caponata 8, al districte de Sarrià, Ubicació: https://goo.gl/maps/x9PjeAUaQmz.

Donem la nostra benvinguda a Susanna contents de la seva incorporació al nostre equip. Ella es posa a disposició de tots i totes.

Susanna García
Oficina Central a Barcelona
c/ Caponata 8, 08034 Barcelona
sgarcia@practicareflexiva.pro
info@practicareflexiva.pro
Perfil professional

Salutacions cordials,
L’Equip Impulsor