Novament ens posem en contacte amb vosaltres per compartir amb tots i totes la notícia que des dels primers dies de setembre aquest web que dóna suport a la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva ha estat renovat i optimitzat de forma rellevant. Amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat a la nostra comunitat científica hem incorporat aquells avanços tecnològics que fan del nostre espai web un referent a la xarxa en generar i compartir coneixement i experiències entre experts en desenvolupament professional docent.

A més de la nova presentació podreu comprovar que la renovació reporta avantatges d’operativitat i accessibilitat que desitgem donar-vos a conèixer. Esmentem seguidament les més significatives.

  • Disseny web responsive, ADAPTABLE A TOT TIPUS DE DISPOSITIUS que permet que pugui visitar-se, consultar-se i navegar en ella amb dispositius mòbils i tabletes adaptant-se a tot tipus de pantalles.
  • Incorporació d’ un MOTOR DE CERCA que facilita una ràpida i efectiva localització dels continguts de la web utilitzant com a filtre els temes d’interès de qui fa la cerca, sense necessitat de conèixer o recordar la secció del web en què es troben.
  • La secció RECURSOS recopila de forma categoritzada un extens repositori documental per a la fonamentació conceptual de la Pràctica Reflexiva i de les metodologies formatives basades en la reflexió: nocions, models, mètodes, instruments, bibliografia específica, etc. RECURSOS destina un apartat a la presentación d’Experiència i Projectes de professionalització docent que els experts i expertes de la Plataforma han liderat en diferents contextos internacionals i un altre espai de bibliogràfica específica i recursos a la xarxa.
  • Creació de la secció SERVEIS en la qual s’exposen les diferents maneres en què la Plataforma Internacional dóna suport i col·laboració a institucions i a investigadors. Aquesta secció és resultat de les nombroses accions formatives dutes a terme per a administracions educatives, universitats, centres educatius. Bona part de la feina feta podreu explorar-la a RECURSOS.

Hem rebuts en aquests dies felicitacions de membres i col·laboradors de molt diversos països així com missatges de satisfacció per la novetats i prestacions de la nova web. Aquestes línies ens brinden l’oportunitat d’agrair-vos el gest que fa palès el vostre suport a l’equip impulsor. Tan de bo les noves caracteristiques del web us faciliti la seva difusió entre els vostres contactes professionals i institucionals. Volem sumar al nostre projecte a aquells formadors, docents, mestres i educadors, de perfil reflexiu, que encara no en han descobert encara a la xarxa i us demanem col.laboració per convidar-los. Moltes gràcies i salutacions!

L’Equip Impulsor.

En aquestes últimes dècades, la didàctica universitària ha viscut un procés de renovació basat en una nova perspectiva pedagògica on s’han produït alguns avenços en els models docents i en les maneres de promoure l’aprenentatge. Un element clau per a això és l’avaluació, que ha replantejat la forma de qualificar els estudiants. A Colòmbia aquest ha estat un procés llarg que segueix obert i viu.

En aquest sentit, el Seminario Internacional de Pedagogía Universitaria organitzat pel Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte de Barranquilla (regió Carib de Colòmbia) celebrat els dies 16 i 17 de juny es va enfocar en respondre aquesta pregunta: Com millorar les pràctiques d’avaluació a l’aula?  El seminari internacional ha estat dirigit per dues destacades expertes de la Plataforma Internacional Práctica Reflexiva,  Àngels Domingo i Carme Balaguer, pedagoga i psicopedagoga, respectivament i ambdues  Doctores en Educació, que són docents i investigadores a l’àmbit universitari català.

En aquest seminari, han treballat amb 72 docents de la Universidad del Norte, adscrits a diverses àrees acadèmiques, i han facilitat l’adquisició d’una nova cultura avaluativa que es tradueix en praxis d’avaluació autèntica, basada en les evidències dels aprenentatges dels estudiants universitaris.

El Seminari-Taller va ser mix pel seu caràcter teorico-pràctic, i va abordar les bases didàctiques, les habilitats i els instruments que potencien la competència avaluativa dels participants, en el seu context universitari. L’objectiu principal era millorar la praxis avaluativa en les seves respectives aules, per a la qual cosa es va proposar una profunda revisió conceptual de la finalitat pedagògica de l’avaluació i una renovació en com transferir-la a la pràctica docent.

“Nosaltres estem en un sistema educatiu que ens exigeix acreditar els estudis, per tant l’avaluació és necessària. Però també és necessària per controlar el nostre progrés, per adonar-nos que anem avançant i que, si alguna cosa no va bé, cal rectificar-la. Ens permet veure si la anem pel camí correcte o no, serveix per millorar i gestionar-nos en referencia als nostres aprenentatges i allò que volem assolir amb ells”, va expressar Balaguer, professora de la Universitat Internacional de Catalunya (Espanya).

Per això, es fa indispensable establir un conjunt de coneixements, estratègies, eines i conceptes sobre els quals els docents puguin dissenyar les seves pròpies programacions, en base al desenvolupament de competències i a la seva avaluació. Segons les ponents convidades, això està directament relacionat amb la qualitat educativa, que s’evidencia quan els egressats són capaços d’aplicar en la seva vida laboral els conceptes apresos al llarg dels seus estudis.

Fa uns 10 anys, les qualificacions es basaven en els seus productes i eren bàsicament escrites. Actualment, s’intenta valorar els processos dels estudiants: els procediments, els sistemes d’anàlisis, les seves participacions, etc. I a partir d’aquí dissenyar activitats de diferent tipologia, que no siguin exclusivament les tradicionals, sinó que cada una d’elles desenvolupi una o més  competències específiques.

“L’objectiu és que els alumnes acabin sent persones competents en molts àmbits. I aquesta competència no es desenvolupa únicament amb el coneixement, sinó també amb el saber fer, saber ser, saber estar i saber comunicar. Per assolir aquesta finalitat, cal incorporar nous instruments d’avaluació alternativa o autèntica, la novetat dels quals rau en que la qualificació de l’estudiant és més aviat un judici qualitatiu del docent que ha adoptat una modalitat d’avaluació autèntica, és a dir, aquella que es basa en les evidències de l’aprenentatge dels alumnes”, va explicar Domingo. Tot un repte per a l’ensenyament universitari, on està tan arrelada l’avaluació basada exclusivament en exàmens convencionals orals i escrits. “La nova cultura avaluativa i el codi ètic del docent fan emergir amb força en la didàctica universitària, l’ús d’instruments avaluatius que permetin que els estudiants expliquin amb les seves pròpies paraules, allò que han après, sense memoritzar mecànicament, que debatin sobre els continguts. Això permet evidenciar la seva comprensió i la seva capacitat de diàleg, d’anàlisis i de síntesis. Al mateix temps, s’ha de comptar amb la presentació i exposició de treballs realitzats en grup, que desenvolupa, en els alumnes, la capacitat de treballar cooperativament, tal i com ho hauran de fer en la vida real.” va afegir, Domingo, fundadora i directora de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva.

Totes aquestes eines serveixen per formar professionals íntegres, que no només tinguin coneixements en àrees específiques del saber, sinó que siguin competents laboralment. Durant el seminari les doctores convidades van afirmar que algunes de les principals competències tranversals en tots els estudiants són el treball en grup, la competència comunicativa oral i escrita, l’accés a les TIC per aprendre, el pensament crític i el pensament sistèmic.

“El repte més important és operativitzar les bones paraules. És a dir, és molt bonic treballar per competències però cal veure com dissenyem la nostra docència dia a dia i la nostra avaluació, de manera que les activitats que s’incloguin en aquesta docència permetin aquest aprenentatge de competències; amb accions que siguin variades, que no siguin únicament estudis repetitius”, va concloure Balaguer.

Adriana Chica G.
Universidad del Norte
Barraquilla (Colòmbia)