Les pràctiques com a eix de la formació docent. (2014)
Rebeca Anijovich i Graciela Cappelletti (coordinadores)
Buenos Aires. Eudeba. 127 pàgines.

Presentem una breu ressenya bibliogràfica d’aquest llibre editat a l’Argentina per un equip investigador format i coordinat per col.laboradors de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva. L’obra fa una aportació rellevant pel que fa al potencial formatiu de l’aprenentatge experièncial i reflexiu en el context docent de les ciències jurídiques.

Aprofitem aquest espai per fer arribar als coautors el nostre reconeixement i felicitació per la seva publicació i els agraïm la seva invitació a compartir-lo compartir-lo amb tots nosaltres. Rebecca i Gracciela, sincerament, gràcies !

Aquest llibre és una construcció col·lectiva d’un equip de docents que treballen en la formació pedagògica d’aquells professionals que volen dedicar-se a l’ensenyament.

L’equip està format per pedagogs i advocats que, des de camps disciplinaris diferents, comparteixen una tasca desafiant com és la tasca d’ensenyar a ensenyar i investigar sobre la formació docent.

El llibre permet compartir els coneixements, les experiències i els resultats de les investigacions que es desenvolupen a les càtedres d’Observació Docent i Residència Pedagògica de la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires.

En infinites ocasions l’ensenyament en els àmbits acadèmics sembla reduir la realitat a allò que els docents discuteixen i focalitzen a través d’esquemes conceptuals més o menys elaborats. Tanmateix, la gestió de la pràctica d’ensenyar exigeix, cada vegada més, algun grau de coneixement de com és la dinàmica que segueix la realitat i com es desenvolupa el coneixement en situacions de pràctica real. Es tracta, en aquest moment, d’ensenyar pràctiques, recolzades en enfocaments teòrics.

Es decanten per la utilització de diferents dispositius entesos com allò que es posa a disposició per provocar en altres “disposició a”, “aptitud per a” i caracteritzats com a provocadors, reveladors de significats implícits i explícits, que intenten abordar els problemes sobre com s’ensenyen activitats de caràcter pràctic. En els diferents capítols es presenten diferents dispositius:

  1. a) els treballs de camp que recullen una mirada sobre l’observació, una manera de construir aquesta mirada articulant dades i teories,
  2. b) els incidents crítics, definits com a dispositius narratius i d’interacció;
  3. c) les pràctiques simulades, redefinint la idea de simular, recorrent el trajecte dels micro-ensenyaments a las pràctiques simulades i aportant la retroalimentació corresponent;
  4. d) l’escriptura de diaris de formació, mostrant com l’escriptura fa visible la reflexió i com elaborar un diari de formació;
  5. e) les reflexions compartides tant en les tutories individuals i grupals, com en les observacions de classe,
  6. f) l’avaluació de les pràctiques, els instruments i criteris que s’utilitzen en la formació docent i les modalitats d’acompanyar els practicants.

El propòsit és comprendre la complexitat de l’ensenyament i proposar diferents modalitats d’intervenció pedagògica. El desafiament és, per altra banda, dissenyar propostes de formació docent que creen condicions per afavorir la capacitat dels estudiants (futurs professionals de l’educació), de reflexionar sobre les seves pràctiques d’ensenyament, utilitzant els seus coneixements pràctics.

Es pot comprar on-line (informació comercial).