XIII Simposi Internacional sobre el Pràcticum i les Pràctiques Externes en la Universitat.

Documentar i avaluar l’experiència dels estudiants en les pràctiques.
Poio (Pontevedra), 29-29 de juny i 1 juliol 2015

Entre els dies 30 de Juny i 1 de Juliol es celebrarà al Monestir de Poio (Pontevedra) el 13è “Congreso Internacional sobre el Practicum y las Prácticas externas”. És la cita bianual en la que un nodrit grup de responsables acadèmics i experts en el tema de les pràctiques comparteixen idees i experiències sobre aquest important component de la formació universitària.

Actualment no es concep una carrera universitària sense el seu corresponent període de pràctiques externes, en les que els estudiants tinguin l’oportunitat de contrastar i reforçar els aprenentatges que fan a les aules universitàries, amb les experiències que poden viure en contextos reals de treball. Tan importants són aquests períodes de pràctiques que molts estudiants els recorden com el millor del seu itinerari a la universitat. I no són pocs els que orienten el seu perfil professional i també la futura cerca de treball cap a activitats vinculades als sectors en els que van realitzar les seves pràctiques. Per aquest motiu, les pràctiques mereixen una especial atenció per aquells que busquen una Educació Superior de qualitat. Aquest és l’objectiu bàsic que, des dels anys 80, ha motivat els Congressos de Poio.

En aquesta convocatòria ens ocuparem de la “documentació de las pràctiques”. Som conscients que només a través d’una bona documentació del que succeeix durant el període de pràctiques estarem en condicions de poder-ne avaluar l’impacte formatiu i, a llarg termini, de poder millorar-les. Juntament amb les moltes experiències que els assistents al Congrés aniran compartint, aquest any comptarem amb les aportacions d’experts internacionals en el tema: Ana Salerni (Itàlia), Sandra Lentzen (Alemanya), Agustín Erkizia, Ixaka Egurbide y Miguel Zabalza (Espanya).

Paral·lelament a les conferencies, també es desenvoluparan 7 interesants tallers sobre instruments i metodologies destinades a millorar l’impacte formatiu de les pràctiques: e-portafolis, estudi de casos, tecnologia mòbil, tutoria, ús del Nudist i Atlas.ti per a l’anàlisi de diaris de pràctiques, gestió de les pràctiques externes d’enginyeria. Tindrem el plaer de comptar amb la col·laboració dels nostres amics de la Plataforma Internacional Práctica que, de la ma d’Àngels Domingo i Federico Malpica, experts formadors, ens oferiran un altre interesant taller sobre aprenentatge reflexiu a partir de la pròpia pràctica.

Convidem cordialment a tothom que estigui interessat en aquest tema a visitar la web del congrés (http://redaberta.usc.es/poio/ ) i a compartir amb nosaltres aquests dies a Poio en els que combinarem el treball intens amb el goig de gaudir dels paisatges i la gastronomia gallega. Tot això, dins d’un clima cordial i d’amistat, que és la característica essencial del nostre congrés. Tindreu ganes de repetir, us ho garantim.

Miguel A. Zabalza Beraza
President del XIII Simposi Internacional sobre el practicum i les practiques externes.

Ensenyar la Pràctica Reflexiva és ja una realitat i és, us ho garanteixo, una gratificant activitat. Em dic Santiago García-Faure Enebral i soc professor de l’assignatura de Pràctica Reflexiva. Per aquest motiu l’equip impulsor de impulsor de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva m’ha convidat recentment a presentar als membres d’aquesta comunitat internacional la meva experiència com a professor d’aquesta matèria fonamental de les ciències de l’educació.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) és una universitat privada ubicada a la Comunitat de Madrid, Espanya. Nascuda durant el curs 1994/95 –és la primera universitat privada espanyola– comptem actualment amb 14.500 estudiants repartits entre els campus de Madrid, Villanueva de la Cañada (Madrid), Canàries i Balears.

Entre els molts graus que ofereix la meva universitat, en ben diversos àmbits de coneixement i amb tots els estudis adaptats a l’Espai Europeo d’Educació Superior, oferim els graus propis d’Educació: Mestre en Educació Primària (amb menció d’anglès), Mestre en Educació Infantil (amb menció d’anglès), Mestre en Educació Infantil per a Tècnic Superior en Educació Infantil (amb menció d’anglès), Doble Grau de Mestre en Educació Primària + Mestre en Educació Infantil (amb menció d’anglès) i Doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’esport + Grau de Mestre en Educació Primària (amb menció d’Educació Física).

En els plans d’estudis d’Educació Infantil està sempre present, a l’últim curs de cada grau, l’assignatura de Pràctica Reflexiva (amb un pes curricular de 3 o 6 crèdits ECTS, segons el grau) com un referent clau en la formació dels futurs docents. I és que l’assignatura de Pràctica Reflexiva ofereix, a més de la pròpia formació inicial universitària en la que s’emmarca, les eines necessàries perquè en el seu futur professional segueixin aprenent a ensenyar… ensenyant.

A través de l’assignatura Pràctica Reflexiva la nostra universitat ensenya al futur mestra/e, professor/a preguntar-se contínuament sobre la seva tasca docent per tal d’identificar quines són les seves fortaleses i les seves debilitats com a professional, i pugui corregir allò que sigui susceptible de millora i optimitzar allò que estigui donant bons resultats.

Entre els continguts més rellevants que treballa l’assignatura de Pràctica Reflexiva hi trobem: els tipus i les estratègies d’aprenentatge, els models de desenvolupament professional dels docents, el model de Schön1 del docent com a pràctic reflexiu, la cultura col·laborativa, els centres com a comunitats d’aprenentatge, el professionalisme interactiu de Fullan i Hargreaves2, la reflexió i innovació educatives, la investigació-acció i, per descomptat, l’autoavaluació docent.

Sens dubte, considero la Pràctica Reflexiva com a un element clau i necessari en la formació inicial i permanent dels docents, un col·lectiu singularment individualista, amb una paradoxal aversió a l’autoavaluació i que desenvolupa la seva activitat en un entorn complexíssim i de canvi permanent..

La veritat és que els alumnes de l’assignatura de Pràctica Reflexiva, tant els que estan en la seva formació inicial universitària, com els que, després d’una llarga experiència docent cursen aquesta matèria (per exemple, aquells que assisteixen als cursos de postgrau per adaptar l’antiga diplomatura de Magisteri al nou grau universitari), troben en aquest camp de coneixement educatiu una alenada d’aire fresc, d’innovació, d’optimisme i d’il·lusió per traslladar-lo a l’aula i viure l’experiència.

Santiago García-Faure Enebral
Professor de Pràctica Reflexiva
Universidad Alfonso X el Sabio
Madrid (España)
__________________________________

  • Schön, D. A. (1998) El profesional reflexivo.
  • Fullan, M. & Hargreaves, A. (1999) La escuela que queremos.

El proper mes de maig es compleix el 4t aniversari del naixement i inici de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva, un projecte que en aquests pocs anys de funcionament, ha assolit unes dimensions imprevisibles i s’ha convertit en una veritable comunitat científica d’especialistes en desenvolupament docent. Actualment la nostra Plataforma compta amb 37.000 membres de 53 països diferents del mon, propiciant una fructífera interacció i intercanvis entre experts i formadors de docents que comparteixen una perspectiva reflexiva del desenvolupament docent. És obvi que aquest creixement quantitatiu i qualitatiu del Projecte que compartim ha estat possible gràcies a la col·laboració i implicació intel·lectual i professional de les persones inquietes, reflexives i innovadores que s’han anat sumant al projecte en aquests quatre anys i que mereixen el nostre agraït reconeixement.

El volum actual de programes formatius, consultories i investigacions que es promouen des de Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva són nombroses i creixents a Europa i América. Actualment s’està prestant suport i col·laboració a universitats públiques i privades, administracions educatives, empreses educatives, escoles i centres educatives, instituts i fundacions, centres de formació de professorat, etc. La magnitud i desenvolupament del projecte institucional ha creat la necessitat que la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva disposi d’una seu central a Barcelona (Espanya), ciutat en la que es va fundar aquest Projecte de vocació universal.

Per tot això, ens fa molta il·lusió comunicar als nostres membres i col·laboradors, a les institucions i entitats col·laboradores, a amics i seguidors, que la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva ha inaugurat el dia 1 d’abril de 2015 la seva nova seu institucional a la ciutat de Barcelona. En aquestes oficines hi treballa de forma permanent l’equip directiu i des d’aquí es coordina la nostra activitat internacional. La seu es troba en un lloc estratègic de la ciutat, en una via principal (Av. Diagonal), a pocs minuts de l’aeroport internacional i a prop de l’estació dels trens d’Alta velocitat d’Espanya i Europa. Agrairem que prenguin nota de l’adreça, perquè allà estem a disposició de qui desitgi contactar, visitar-nos, realitzar reunions, acollir els investigadors, etc. Veure mapa i ubicació

Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva
Oficines centrals
c/ Numància 185, 2º, 2ª (Edifici davant L’Illa, av. Diagonal)
08034-Barcelona (España)

  • oficina (+34) 93 534 34 16/ Fax. (+34) 93 534 34 92
  • mòbil   (+34) 686 399 318

info@practicareflexiva.pro
www.practicareflexiva.pro
Mapa i ubicació

La consistència i difusió que ha assolit el projecte que compartim és una conquesta col·lectiva que desitgem celebrar amb tots vosaltres, els seus protagonistes. Gràcies a totes i tots!

Equip Directiu

Galeria d’imatges de la nova seu en aquest enllaç.