Tesi doctoral (2013) de la professora Luz-Nelly Rivera realitzada a la facultat de pedagogia de la Universitat de Barcelona dirigida pel Dr. Medina Moya.

Es presenta una investigació educativa sobre l’experiència d’estudiants d’infermeria en el seu practicum clínic centrada en la relació pedagògica entre estudiant i infermer/ a i com aquesta relació formativa incideix en l’adquisició i desenvolupament de la competència del estudiant pel que fa a la  cura del hospitalitzat / a. Es tracta d’una investigació qualitativa realitzada des d’una perspectiva fenomenològic-hermenèutica i amb un enfocament metodològic etnogràfic i que propicia la pràctica reflexiva per part dels estudiants.

El treball de camp s’emmarca curriculament a les pràctiques clíniques de les assignatures Practicum Hospitalari II i Estades Clíniques II d’una Escola Universitària d’Infermeria i un Hospital Universitari, entre el març 2011 i febrer 2012. La recerca mostra que la relació pedagògica entre professional i practicant actua és generadora de seguretat, confiança i autonomia en l’estudiant.

(Accedir a tesi doctoral completa)