En una conversa recent amb un equip docent que investiga i innova en models d’ensenyament, es plantejava la necessitat actual de promoure una perspectiva interdisciplinària a l’educació. Es comentava que el coneixement està interconnectat i les  disciplines instrínsecamente interrelacionades, que les ciències se sustenten i complementen entre elles, etc. Per aquesta raó es plantejava la radical afirmació que no existeix una sola decisió en la vida que pugui prendre’s amb el coneixement d’una sola ciència. 

Serveixi aquesta introducció per a impulsar-nos a aprendre, innovar i millorar la nostra pràctica educativa. Si som educadors hem d’evitar l’aïllar-nos en la nostra matèria i tancar-nos en les parets del que és específic de la ciència o disciplina que ensenyem, doncs en aquest cas quin valor podrem arribar a generar per als nostres estudiants? En realitat arribarem a fer alguna cosa diferent?

Un professor reflexiu és una persona inquieta, dinàmica professionalment i compromesa amb la millora. I en aquest dinamisme i constant curiositat, un docent reflexiu i innovador necessita aprendre d’altres disciplines, investigar, intercanviar coneixements, connectar idees, perquè, en última instància, s’arribi a crear un col·lectiu d’excel·lència professional. No estem segurs de si una aportació d’una altra disciplina ens ajudarà a comprendre millor la nostra, o a enriquir aquest coneixement. És per això que, a continuació, se suggereixen alguns consells per buscar la interdisciplinaritat en el seu estudi i en el seu estil d’ensenyament:

• Conegui i conversi amb els seus col·legues de centre, escola, facultat, etc. però no es limiti als seus homònims, busqui també un diàleg amb professors d’altres matèries, assignatures i carreres. Encara que per a això existeixen fòrums excel·lents com el simposis i congressos també disposem d’altres oportunitats com per exemple aprofitar l’hora del dinar per a aquests intercanvis de perspectiva.

• Descobreixi maneres en què les seves disciplines poden complementar-se; proposi’s integrar un enfocament humanista en la seva pràctica científica, o introduir  tecnologies en la seva matèria humanista. Intenti relacionar els coneixements i abordar cada classe des de diferents punts de vista epistemològics.

• Ajudi als seus estudiants a fer el mateix, planificant  un projecte final pluridisciplinar, és a dir amb una altra matèria que estiguin cursant. Per als estudiants resulta enriquidor descobrir que el que s’està estudiant no està aïllat i que pot tenir una aplicació pràctica, en ser complementat amb coneixements d’altres matèries.

• Navegui per la xarxa i seleccioni articles i recursos que li semblin interessants, encara que al principi no aconsegueixi trobar la relació amb la seva disciplina. Crei una base d’aquests recursos, on pugui recórrer habitualment.

Som conscients que els nostres coneixements no estan aïllats i de fet, aprenem millor fent interconnexions. És per això que nostra pràctica com a professors podria enriquir-se si aconseguim innovar amb interdisciplinaritat. Tot un repte per a la nostra formació personal i el nostre desenvolupament docent.