El desenvolupament de la pràctica reflexiva sobre la tasca docent, recolzada en l’ús d’un portafoli digital, en el marc d’un programa de formació per a acadèmics de la Universitat Centroamericana de Nicaragua. Tesi doctoral de Renata Rodrigues (2013) (Universitat de Barcelona, ​​Facultat de Pedagogia)

La tesi doctoral analitza el nivell de qualitat reflexiva dels professors universitaris en el marc d’una experiència de reflexió docent i millora de les seves pràctiques educatives Es tracta d’una investigació qualitativa sobre formació docent, utilitza la metodologia de l’estudi de casos i pretén contribuir a la millora i innovació de la docència universitària. S’introdueix l’ús d’un portafoli digital, eina per al registre d’evidències d’un procés de desenvolupament d’aprenentatge i que pot facilitar una reflexió sistemàtica sobre la pràctica docent. Els resultats obtinguts mostren que el procés reflexiu, amb unes directrius ben definides, va contribuir a una percepció positiva sobre la millora de la docència, la planificació de classes i de la interacció amb els alumnes.

Tesis doctoral completa a: El desenvolupament de la pràctica reflexiva sobre la tasca docent, recolzada en l’ús d’un portafoli digital, en el marc d’un programa de formació …

El portafoli virtual com eina per a la pràctica reflexiva. Valoració de la seva utilització en el practicum de Magisteri de la Universitat de Navarra. Tesis doctoral de Karla Campaña Vilo (2013) (Universitat de Navarra).

El present treball és una valoració del portafoli virtual com a eina per al desenvolupament de la pràctica reflexiva. L’objectiu general és conèixer si les eines TIC que conformen el portafoli virtual propicien una pràctica reflexiva en el practicum del grau de Magisteri de la Universitat de Navarra. Per això s’ha seguit un enfocament qualitatiu d’investigació, concretament investigació avaluativa en una cohort d’estudiants que han cursat els seus mòduls de practicum. Després dels resultats s’ha realitzat una valoració de l’experiència destacant les fortaleses i debilitats.

Consultar a:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=344718