• PhD. Karla Campaña Vilo
  • Doctora en Educació, Docent i Investigadora
  • Col·laboradora de Pràctica Reflexiva a Xile

El portafoli en l’àmbit de la formació docent és una eina de reflexió i autoavaluació de les pràctiques pedagògiques de qui exerceix la docència. La Dra Karla Campanya, col·laboradora de practicareflexiva.com, realitza una síntesi de les diferents conceptualitzacions del portafoli ressaltant el portafoli com a eina que propicia el treball reflexiu del professor. (Llegir Publicació)

  • Autor: Prof. Erasto A. Espino Barahona
  • Professor de la Universidad Católica Santa María la Antigua /Panamá
  • Col·laborador de practicareflexiva.com
  • Investigació de la Facultat d’Educació, Universitat de la Sabana Bogotà (Colòmbia)

Es publica a continuació una proposta del professor i investigador Erasto A. Espino Barahona que sorgeix com a resposta a la problemàtica del fracàs acadèmic o deserció universitària. Si bé el problema sembla centrar-se en els estudiants, el professor Espino, membre de la nostra plataforma, proposa abordar el problema mitjançant un itinerari de reflexió sobre la pròpia pràctica docent, mediat per instruments provats d’investigació etnogràfica en el marc de l’Educació Superior en un context llatinoamericà. La seva proposta es basa en la pràctica reflexiva sistemàtica dels docents de les matèries de major índex de repetencia o d’abandonament. La solució al problema que es presenta passa per la reflexió sobre la pròpia pràctica realitzada -en aquest cas de manera col·legiada-, en espais denominats grups de suport Pedagògic (GAP), que ofereixen qualificar els processos d’ensenyament / aprenentatge sobre bases reals i avançar en una experiència educativa veritablement renovadora. Descargar documento