Bilbao, G. y Monereo, C. (2011). Identificación de incidentes críticos en maestros en ejercicio: propuestas para la formación permanente. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(1).

Interessant estudi d’investigació que aborda de quina manera el professorat en actiu s’enfronta a incidents crítics en les seves pròpies aules. Els resultats permeten visualitzar no només les estratègies que utilitzen per gestionar-sinó també, tal com exposen els autors, un potencial d’ús important d’aquest tipus d’esdeveniments en qualitat d’instrument per a la formació permanent. En aquest sentit, els incidents crítics estan estretament relacionats amb l’aproximació reflexiva a la formació del professorat.

http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-bilbaomonereo.html

Babicka, A; Dudek, P.; Makiewicz, M. & Perzycka, E. (2010). Competencia creativa del profesor. REIFOP, 13 (1)

A través d’un estudi qualitatiu basat en entrevistes semiestructurades, aquest estudi pretén aprofundir en la capacitat de pensament crític i d’indagació en la pròpia aula per part d’una àmplia mostra de professorat polonès. Ambdues capacitats formen part intrínseca de la competència reflexiva. Un aspecte interessant d’aquest treball és la relació que estableix entre dues capacitats i la creativitat del professorat com a base del desenvolupament professional.

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268615940.pdf

Sutherland, L.; Howard, S. & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and teacher education, Volume 26, Issue 3, 455–465

La importància de la reflexió en el suport a l’aprenentatge professional continu dels professionals practicants és ben reconeguda. Aquest estudi examina un aspecte dels resultats de la reflexió de futurs professors: el desenvolupament de la pròpia imatge professional com a mestre en l’etapa de transició d’estudiant a mestre. La capacitat per expressar aquesta identitat s’examina a través d’una construcció nova, una “veu nova” que es desenvolupa quan els mestres practicants interpreten i reinterpreten les seves experiències a través dels processos de reflexió.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X09001267